Trekking on Perito Moreno Glacier, Patagonia, Argentina

Trekking on Perito Moreno Glacier, Patagonia, Argentina
#Argentinien, #argentina, #Argentine, #winter, #Trekking